QIBLA
FINDER

Кибла чиглэлээ хялбархан олох

Ховд Кибла чиглэл
Ховд Кибла чиглэлийг хайж буй хотыг хайж олоорой.