QIBLA
FINDER

Кибла чиглэлээ хялбархан олох

Төв Кибла чиглэл
Төв Кибла чиглэлийг хайж буй хотыг хайж олоорой.