QIBLA
FINDER

Snadno najít váš směr Qibla


Liberec Qibla Směr
Váš směr Qibla můžete najít dvěma způsoby. Chcete-li nalézt váš směr Qibla s kompasem, použijte níže uvedený úhel Qibla (Qibla úhel pro kompas). Nebo můžete identifikovat váš směr Qibla s linií Qibla, která vám bude předložena na základě podstruktury Google Maps.
Qibla úhel:
Qibla úhel pro kompas:
Vzdálenost do Kaaba:
Magnetická odchylka:
Umístění:,


Najděte umístění, kde chcete najít směr Qibla přesunutím na mapě Použijte ' + ' pro přiblížení a '-' tlačítka pro zobrazení ptačí perspektivy. Chcete-li objasnit umístění, můžete použít nabídku v pravém horním rohu mapy. Chcete-li získat satelitní snímek vašeho umístění, zvolte zde 'Sat'. Pro různé předvolby map můžete použít možnost 'OSM'.

Chcete-li najít směr Qibla v Liberec City podle kompasu, použijte výše uvedený úhel Qibla. Jakmile jehla kompasu směřuje na sever (N), najděte úhel Qibla ve směru hodinových ručiček. Nyní můžete použít svou modlitbu směrem k úhlu Qibla.

Chcete-li rychleji najít směr Qibla, zapněte v mobilním zařízení službu umístění. Klikněte na tlačítko 'Najít mou polohu'. Počkejte, až bude ikona pozice Hledat. Nyní budete znát směrové úsečky Qibla a úhel Qibla potřebný pro kompas.